För frågor eller kommentarer, kontakta vår redaktör: redaktionen@maginfluensa.com


Dela den här sidan

Andra orsaker till magsjuke-liknande besvär.

Antibiotika

Under en behandling med antibiotika kan man drabbas av magsjuke-liknande besvär. Dessa kan kvarstå efter att kuren är avslutat om bakteriefloran blivit rubbad i tarmen. Har man otur kan även en bakterie, Clostridium difficile öka i antal och leda till besvär med kräkningar, diaréer och feber. Ibland kan bakterien behöva behandlas med antibiotika.

Giardia

Giardia, som är en tarmparasit, är ovanlig i Sverige. Den finns främst i Afrika, Asien, Sydamerika och Öststaterna. Det kan ta mellan en till två veckor att få symtom. Man blir oftast smittad genom förorenat vatten eller smittad mat. Symtomen är inte alltid tydliga, men vattniga och illaluktande diarréer uppsvälld mage och gaser förekommer. Sjukdomen kan vara långdragen vilket gör att viktminskning och näringsbrist kan uppstå. Parasiten syns i avföringen vid undersökning i mikroskop. Sjukdomen behandlas med antibiotika.

Andra orsaker

Besvär som illamående, kräkningar, diarré och liknande förekommer vid en rad olika sjukdomar. Om besvären inte går snabbt över eller om anledningen till att man mår dåligt inte är riktigt klar, bör man söka hjälp för att utesluta att man inte drabbats av någon annan sjukdom.

Dela den här sidan