För frågor eller kommentarer, kontakta vår redaktör: redaktionen@maginfluensa.com


Dela den här sidan

Hur smittas Salmonella?

Den sprids från avföring till munnen och via mat eller vatten. Salmonella finns i kyckling, men även hos andra djur, som exempel kan nämnas i avföringen hos sköldpaddor.

Tillbaka
Dela den här sidan