För frågor eller kommentarer, kontakta vår redaktör: redaktionen@maginfluensa.com


Dela den här sidan

Inkubationstid och symtom på Campybolakter.

Det tar mellan två till sju dagar innan sjukdomen bryter ut och det tar cirka två veckor innan man är fri från bakterierna. Ibland kan det dröja upp till fem veckor innan alla bakterier försvunnit ur kroppen. Symtomen kan variera mycket från person till person, det finns de som inte har några eller små symtom. Men vanligt är att man har hög feber, har diarré och ont i magen, samt att man känner sig allmänt ruggig.

Tillbaka
Dela den här sidan