För frågor eller kommentarer, kontakta vår redaktör: redaktionen@maginfluensa.com


Dela den här sidan

Inkubationstid och symtom på Salmonella.

Inkubationstiden är två till tre dagar. Vanligtvis drabbas man av feber och många och vattniga diarréer. Det tar en till två veckor innan man är helt återställd och det kan dröja innan man är helt smittfri. Efter fyra till fem veckor är ungefär hälften smittfria.
Äldre och små barn verkar vara mer benägna att insjukna. En teori är att de har mindre syra i magsäcken och att salmonella bakterierna på så sätt klarar sig bättre. Om man är smittad av salmonella får man inte vårda spädbarn eller personer med nedsatt immunförsvar. Man får inte heller arbeta med livsmedel. 4000-5000 personer i Sverige drabbas varje år, men det är ovanligt att smittan går från person till person.

Tillbaka
Dela den här sidan