För frågor eller kommentarer, kontakta vår redaktör: redaktionen@maginfluensa.com


Dela den här sidan

Matförgiftning - bakterier som bildar gift.

Både vintertid och sommartid kan man drabbas av matförgiftning. Matförgiftning uppstår då bakterier bildat gift i maten.

Vem drabbas av matförgiftning?

Vanligt är att många blir smittade samtidigt vid tillexempel julbord eller midsommarbordet. Bakterierna smittar inte från person till person.

Inkubationstid och symtom på matförgiftning.

Efter att man ätit något olämpligt tar det mellan en till sex timmar innan man de första symtomen visar sig. Man blir kraftigt illamående och kräks samt får magsmärtor. Man kan även drabbas av diarré men feber är ovanligt.

Hur skyddar man sig mot matförgiftning?

Bakterier bildar gifter i maten vid dålig hantering, med för lång placering av maten i varm miljö och för långsam nedkylning. Undvik mat som förvarats varmt och kylts långsamt. God mathygien är viktigt.

Dela den här sidan