För frågor eller kommentarer, kontakta vår redaktör: redaktionen@maginfluensa.com


Dela den här sidan

Rotavirus

Rotavirus drabbar oftast små barn mellan sex månader och två år. Vid fem års ålder har i stort sett alla barn i världen haft åtminstonde en infektion av rotavirus. Detta gör att även om vuxna i vissa fall blir drabbade har de ofta uppnått en viss immunitet från barndomen och klarar sig undan med lättare symptom.

Viruset är liksom caliciviruset mycket smittsamt men inkubationstiden kan vara något längre, upp till tre dagar.

 

Symtom på rotavirus.

Dela den här sidan