För frågor eller kommentarer, kontakta vår redaktör: redaktionen@maginfluensa.com


Dela den här sidan

Turistdiarre och ETEC-bakterien.

Vanligaste orsaken till ”turistdiarré” är ETEC-bakterien.

Hur smittar den?

Bakterien sprids mellan människor via smittad vätska och föda. Risken att drabbas är störst i utvecklingsländer, där en av tre resenärer drabbas.


Inkubationstid och symtom på ETEC-bakterien.

Man insjuknar vanligast mellan en halv till två dagar. Man får vattniga diarréer, smärta i magen, illamående och kräkningar. Man kan även få lätt feber. Det tar upp mellan tre till fem dagar att bli frisk. Man behöver sällan antibiotika, men vätskeersättning är viktigt att använda, för att förhindra uttorkning.


Hur skyddar man sig?

Som med andra bakterier är en god hygien vid toalettbesök och vid mathantering viktigt.

Dela den här sidan