För frågor eller kommentarer, kontakta vår redaktör: redaktionen@maginfluensa.com


Dela den här sidan

Hur smittar campylobacter?

Bakterien finns främst i kyckling men även i annat kött. Sallad kan vara smittbärande om det kommit i kontakt med bakterien tillexempel om man skurit det på samma skärbräda som smittat kött. Vatten kan vara smittobärande, detta gäller inte kommunalt vatten i Sverige. Hund, katt och vilda djur kan bära på smittan, men de har inga symtom. Att bli smittad av en annan person är väldigt ovanligt.

Tillbaka

Dela den här sidan