För frågor eller kommentarer, kontakta vår redaktör: redaktionen@maginfluensa.com


Dela den här sidan

Vem blir smittad av vinterkräksjukan?

Vinterkräksjukan kan drabba alla, men framförallt lite större barn och vuxna. Caliciviruset är en vanlig orsak till olika magsjukdomar som drabbar vårdhem och sjukhus. En kort tid efter man varit sjuk kan man vara immun, men man kan lika gärna insjukna nästa gång man kommit i kontakt med någon som bär på smittan. Symtomen kan skilja sig åt från gång till gång. Det finns de som troligen har medfödd motståndskraft. Själv är man oftast bara smittsam under de dagar som man är riktigt sjuk, men ibland kan smittan finnas kvar i kroppen upp till tre veckor efter smittotillfället.

Tillbaka

Dela den här sidan