För frågor eller kommentarer, kontakta vår redaktör: redaktionen@maginfluensa.com


Dela den här sidan

Vinterkräksjukan, Calicivirus

Det som vi vanligast kallar för maginfluensa är "vinterkräksjukan" som uppstår vid kontakt med calicivirus. Calici är en typ av virus som är väldigt smittsamma. Det räcker med 10 till 100 virus för att bli sjuk. En enda droppe kan innehålla miljontals med virus.

Smittan sprids genom kall mat, men även vid direktkontakt eller via mat och dryck som den sjuke hanterat. Du kan till och med smittas genom luften, eftersom små stänk från kräkningar kan virvla upp i luften.


Läs mer om vinterkräksjukan. Klicka på rubrikerna nedan!

Vem smittas av vinterkräksjukan?

Inkubationstid och symtom på vinterkräksjuka.

Hur skyddar man sig mot vinterkräksjukan?

Dela den här sidan